CURANATURA
KONTAKT
Kontaktné údaje:

Email: curanatura@curanatura.sk

Telefón: 0915 335 016Kontaktná osoba:

Curanatura s.r.o.
Podšulsko 189
Horný Tisovník
96275

IČO: 52235904
DIČ: 2120937599
IČ DPH: SK2120937599


Zapísaná v: Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 36034/S zo dňa 23. 02. 2019

Orgán Dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici
pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 97401, Banská Bystrica

www.curanatura.skCuranatura.sk facebook

CURANATURA 2013; Email: curanatura[at]curanatura.sk