CURANATURA
Curanatura.sk facebook

PRÍRODNÁ BAMBUSOVÁ KEFKA!
-- EKOLOGICKÉ VÝHODY BAMBUSU --


-- RÝCHLY RAST --
Bambus vysoký Bambus je považovaný za najrýchlejšie rastúcu drevitú rastlinu na svete! V Japonsku namerali rýchlosť rastu bambusu až jeden meter za deň.Existuje až 1600 rôznych druhov bambusov, ktoré rastú od studených kopcovitých až po teplé tropické biotopy. Napríklad v Číne tvorí priemyselne spracovateľný MOSO bambus až 2% lesného porastu v krajine a tým zároveň plní dôležitú úlohu v životnom prostredí.


-- EKOLOGICKÝ ZBER --
Od prvého klíčka do plnej výšky trvá bambusu iba 10 týždňov a dospelosť dosahuje v 3-5 roku. Bambus je ťažený bez potreby akéhokoľvek zásahu do okolitého prostredia. Keďže patrí medzi trávy, po zrezaní regeneruje presne ako trávnik - bez potreby opätovnej výsadzby. Ba čo viac, pravidelné strihanie stoniek je pre rastlinu zdravé a vedie k výraznému oživeniu rastu.


-- VYSOKÝ VÝNOS --
Vo svete, kde treba hľadieť na využitie každého metra pôdy, ponúka bambus mnoho predností. Je z neho možné vyrobiť jedlo, textíliu či prístrešok a preto sa vďaka jeho jednoduchému a rýchlemu rastu stáva dlhodobo udržaťeľnou a ekologicky aj ekonomicky efektívnou voľbou. Bambus vytvára veľmi hustý porast, a preto nemá veľké požiadavky na rozsiahlosť vysadeného územia. Výnos bambusu sa pohybuje až okolo 60 ton na hektár, viac ako u väčšiny stromov (okolo 20 ton na hektár) a ďaleko pred výnosom bavlny (1-2 tony na hektár). A to všetko z rastliny, ktorú netreba opätovne vysádzať a vyžaduje minimálnu starostlivosť.


-- ZNIŽOVANIE SKLENNÍKOVÝCH PLYNOV --
Produkcia sklenníkových plynov a znižovanie kapcít na ich odbúravanie patria medzi často diskutované enviromentálne otázky. Jedným z riešení tejto situácie je vysadba stromov a lesov pre zvýšenie absorbcie CO2. Bambus je známy tým, že jeho schopnosť produkcie a uvoľňovania kyslíku do atmosféry je vyššia ako je bežné pre porovnateľné množstvo stromov. Spolu s vysokou hustotou bambusového porastu je bambusový les tak schopný spracovať až 4 krát viac oxidu uhličitého ako mladý les (zhruba 62 ton/hektár/rok oproti 15 tonám).


-- SPOMALENIE ODLESŇOVANIA --
Bambusový les Pri väčšine priemyselne pestovaných stromov je potrebné pri zbere úplne zničiť porast, čo má za následok degradáciu a zvetrávanie užívanej pôdy - spôsobenej neustálou potrebou vykoreňovať a nanovo zakoreňovať nové rastliny. S následným opracovaním pôdy súvisí aj vypustenie značného množstva CO2 do atmosféry. Bambusové plantáže vďaka selektívnemu zberu nevyžadujú zničenie porastu a po zbere je nový výhonok vhodný pre opätovný zber už do jedného roka. Navyše, vďaka rozsiahlemu koreňovému systému prispieva bambus k masívnemu spevňovaniu pôdy a zabraňuje tak pôdnej erózii.


-- EFEKTÍVNE VYUŽITIE VODY --
Efektívnosť spracovania vody bambusu je oveľa vyššia ako u stromov alebo iných poľnohospodárskych plodín. Vďaka tomu je bambus schpný prosperovať aj pri suchách, povodniach či vysokých teplotách. Naviac, iba veľmi malé množstvo bambusových plantáží je umelo zavlažovaných - narozdiel napríklad od bavlny, ktorá je známa ako smädná plodina.


-- BIOROZLOŽITEĽNOSŤ --
Ako prírodný produkt odvodený priamo z rastlinnej celulózy je bambusové vlákno biologicky rozložiteľné mikroorganizmami v pôde a slnečným svetlom. Po ukončení životného cyklu, môže byť bambusový produkt plne ekologicky kompostovaný.


-- ŽIADNE PESTICÍDY ANI HNOJIVÁ --
Vo svete sa ročne vyskytne 1 až 5 MILIÓNOV prípadov otravy pesticídmi. Obrovská výhoda používania bambusu ako priemyselnej plodiny je v tom, že na jeho pestovanie nie je potrebné používať žiadne pesticídy ani hnojivá. Bambus totižto prirodzene obsahuje antimikrobiálnu látku zvanú bambusový kun, ktorá mu poskytuje prirodzenú ochranu pred škodcami a plesňami.
CURANATURA 2013; Email: curanatura[at]curanatura.sk