CURANATURA
Curanatura.sk facebook

ZDRAVÉ ZUBNÉ KEFKY CURANATURA!
Prírodné zubné kefky CURANATURA sú osadené mäkkými jemnými štetinkami, ktoré sú šetrné k Vašim zubom aj ïasnám. Pod¾a Sympózia orálnej hygieny sú použité jemné (soft - kefka HEALTH soft) a extra jemné (extra soft - kefky BAMBOO a JUNIOR) vlákna, so zaoblenými koncami, zastrihnutýmé do rovna. Dåžka štetinky je 11 mm (10 mm pri JUNIOR), uložené sú v 4 radoch. Prírodné zubné kefky Curanatura ponúkame v dvoch dospelých variantách a jednej detskej:


-- CURANATURA HEALTH soft -- mäkké nylonové štetinky CURANATURA HEALTH


Táto zubná kefka je vyrobená z tepelne ošetreného bambusu pestovaného trvalo udržate¾ným spôsobom. Ako jedna z mála kefiek na trhu spåòa do bodky požiadavky uložené Svetovým Sympóziom orálnej hygieny. Štetinky sú najjemnejšie (soft) pod¾a SOH, s hrúbkou 0,15 mm a hustotou 50 štetín na otvor. Môže by použitá aj na èistenie citlivých zubov a ïasien. Vyrobené sú z biologicky rozložite¾ných nylonových vlákien a kefka ako celok je bezozvyšku ekologicky kompostovate¾ná. Neobsahuje prímesi ftalátov ani Bisfenolu A. Obal je vyrobený z recyklovaného papiera.-- CURANATURA BAMBOO -- extra mäkké bambusové štetinky CURANATURA BAMBOO


Táto zubná kefka je vyrobená z bambusu. Rúèka je z tepelne ošetreného bambusu pestovaného trvalo udržate¾ným spôsobom. Štetinky sú vyrobené z extra jemných (extra soft)obnovite¾ných biologicky rozložite¾ných prírodných vlákien z bambusovej celulózy s hrúbkou 0,13 mm a hustotou 80 štetín na otvor. Vïaka jej mäkosti je vhodná pre zdravé èistenie zubov a je obzvl᚝ odporúèaná pre èistenie citlivých zubov a ïasien. Kefka ako celok je bezozvyšku ekologicky kompostovate¾ná. Neobsahuje prímesi ftalátov ani Bisfenolu A. Obal je vyrobený z recyklovaného papiera.Detská kefka -- CURANATURA JUNIOR -- extra jemné bambusové štetinky CURANATURA JUNIOR


Táto detská zubná kefka je vyrobená z bambusu. Štetinky sú mäkké, do rovna zastrihnuté so zaoblenými koncami, ktoré dôkladne vyèistia zúbky aj ïasná. Vyrobené sú z extra jemných (extra soft) biologicky rozložite¾ných obnovite¾ných prírodných vlákien na báze bambusovej celulózy s hrúbkou 0,13 mm a hustotou 80 štetín na otvor. Rúèka je z tepelne ošetreného bambusu pestovaného trvalo udržate¾ným spôsobom a kefka ako celok je bezozvyšku ekologicky kompostovate¾ná. Náš výrobok je zdravá vo¾ba, neobsahuje prímesy ftalátov ani Bisfenolu A. Obal je vyrobený z recyklovaného papiera.-- CURANATURA CARBON -- mäkké uhlíkové štetinky CURANATURA CARBON


Táto zubná kefka používa prírodné štetinky na báze uhlíkového vlákna, ktoré vzniká špeciálnou vysokoteplotnou úpravou bambusu. Obsahujú mikroèiastoèky aktívneho uhlia, ktoré napomáha prirodzene bieli zuby a dezinfikova ústnu dutinu. Používa mäkké štetinky o hrúbke vlákna 0,15mm. pocitovo sú však jemnejšie ako Curanatura HEALTH v tej istej jemnosti. Kefka je zostavená pod¾a požiadaviek Sympózia orálnej hygieny (SOH). Kefka ako celok je bezozvyšku ekologicky kompostovate¾ná. Neobsahuje prímesy ftalátov ani Bisfenolu A. Obal je z recyklovaného papiera.Bambusové stojanèeky na kefky CURANATURA


K zdravým prírodným zubným kefkám patria aj zdravé stojanèeky. Tieto celobambusové stojanèeky na zubné kefky sú navrhnuté ako prírodný funkèný a dizajnový doplnok, ktorý je v prvom rade zdravý a hodí sa do kažého prostredia. Sú vyrobené z èistého bambusu a balené sú v recyklovanom papieri. Väèší, rodinný stojanèek pohodlne postaèí pre 3-4 zubné kefky a menší je nadizajnovaný ako roztomilý držiaèik pre jednu zubnú kefku.
CURANATURA Stojan na zubnú kefkuBambusové vatové tyèinky CURANATURA


Vatové tyèinky Curanatura sú vyrobené z organicky pestovaneho bambusu a kvalitnej bavlny bez použitia akýchko¾vek chemických látok. Tento výrobok je šetrný k zdraviu a životnému prostrediu a spolu s obalom z recyklovaného papiera je kompostovate¾ný a úplne biologicky rozložite¾ný.
Bambusové vatové tyèinky Curanatura

Zubné kefky, stojanèeky a bambusové vatové tyèinky CURANATURA je možné objedna priamo u nás! CENY A DOPRAVACURANATURA 2013; Email: curanatura[at]curanatura.sk