Obchodné podmienky

1. Základné údaje

1.1. Predávajúci

Curanatura s.r.o.

Horný Tisovník 189

96275

Slovenská Republika

IČO: 52235904
DIČ: 2120937599
IČ DPH: SK2120937599

1.2. Bankové spojenie

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK34 8330 0000 0029 0159 1521

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľ, zákazník, kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú spotrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
Predávajúci – Curanatura s.r.o.
Dopravca – prepravná spoločnosť.

3. Platnosť obchodných podmienok

Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky.
Na vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa vzťahujú ustanovenia:

• občianskeho zákonníka,

• zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,

• zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

• zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Doba platnosti obchodných podmienok je uvedená na záver.

4. Objednanie tovaru

a) Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Zmluva je uzatvorená od chvíle, keď predávajúci potvrdí prijatie objednávky. Potvrdenie prijatia objednávky môže predávajúci oznámiť spotrebiteľovi elektronicky (e-mailom), telefonicky, alebo faxom. Potvrdená objednávka (kúpna zmluva) je uložená u predávajúceho a je pre spotrebiteľa vždy dostupná.

b) Spôsob objednávky

• prostredníctvom internetovej stránky curanatura.sk

• e-mailom na adresu curanatura@curanatura.sk

• telefonicky na telefónnom čísle 0915 335 016

c) Forma objednávky:

• elektronickou objednávkou prostredníctvom internetového obchodu

• zaslaním zrozumiteľnej a jednoznačnej objednávky e-mailom

• ústnou formou – telefonicky

d) Objednávka musí obsahovať:

• údaje spotrebiteľa: meno a priezvisko spotrebiteľa, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, adresu miesta dodania, kontaktné údaje (telefón, e-mail),

• informácie o tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov tovaru, počet, cena),

• dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.

5. Dodacie a platobné podmienky

V súčasnosti pre objednávky na Slovensko tovar zasielame kuriérskou službou DPD alebo Slovenskou poštou, pre objednávky do Českej republiky Spoločnosťou PPL. Úhrada za tovar sa realizuje priamo osobne v hotovosti alebo kartou kuriérovi (dobierka), príp. platbou vopred na náš bankový účet alebo kartou online. 

Všetky ceny v našom e-shope sú zmluvné a konečné.

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

5.1. Platby a doručenie tovaru

Objednané produkty Vám budú doručené najneskôr do 5 pracovných dní, spravidla do 2 pracovných dní. O stave objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom. Po obdržaní správy, že objednávka bola expedovaná, je zvyčajne do 24 hodín objednávka doručená zákazníkovi.

Doba dodania do Českej republiky sa štandartne pohybuje do 5 pracovných dní.

Cena za dopravu je závislá na výške objednávky a cieľovej krajine:

a) Pri doprave na Slovensko účtujeme cenu 4 EUR za zásielku pri objednávkach v hodnote tovaru do 40 EUR bez ohľadu na spôsob platby. Pre objednávky v hodnote nad 40 EUR je poštovné zadarmo.

b) Pri objednaní tovaru do Českej republiky počítame cenu za dopravu 6 EUR pri objednávkach v hodnote do 50 EUR. Pre objednávky do ČR v hodnote nad 50 EUR je poštovné zadarmo.

c) Doručovanie do ostatných krajín účtujeme podľa osobitných aktuálnych cenníkov a cena dopravy bude s odberateľom individuálne konzultovaná pri spracovaní objednávky.

d) Osobný odber na sklade vo Zvolene, resp. v okolí (podľa možností a vždy po dohode) je zadarmo.

5.2. Platba vopred

Platbu vopred môžete uskutočniť prevodom na náš účet IBAN: SK34 8330 0000 0029 0159 1521 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX. Dôležitý je variabilný symbol (VS), ktorý predstavuje číslo objednávky a do správy pre príjemcu prosíme uviesť Vaše meno. Bez udania VS nemusí byť Vaša objednávka korektne vybavená, resp. môže byt vybavená neskôr, nakoľko nebudeme môcť identifikovať platcu. Po úhrade Vám bude objednaný tovar odoslaný podľa dostupnosti tovaru na sklade.

Pri platbe za tovar kuriérovi (dobierka), bankovým prevodom aj kartou online je faktúra (ktorá slúži zároveň ako dodací list) dodávaná fyzicky ako príloha balíku pri doručení objednávky.

6. Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do dvoch hodín po uskutočnení objednávky, a to e-mailom na adresu curanatura@curanatura.sk alebo telefonicky (hovor, nie sms) na čísle 0915 335 016.    

Ak zákazník stornuje a neprevezme už zaslaný tovar a tento nám bude následne vrátený, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 15 €  za služby spojené s dopravou. Tento poplatok je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na náš bankový účet vkladom alebo bankovým prevodom (č.účtu  IBAN: SK34 8330 0000 0029 0159 1521 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX), pričom ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. V prípade, že zákazník platil vopred, zaplatená suma mu bude zaslaná späť po odrátaní storno poplatku 15 €.

Ak sa už Vami objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nenachádza na sklade, bude Vám ponúknutá primeraná alternatíva, alebo môžete jednoducho objednaný tovar stornovať.

7. Reklamačné podmienky

Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od kuriéra skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri nie je dopravou poškodený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru (platí aj pre prípad, ak poškodenie tovaru bolo zistené až po odchode kuriéra), nasleduje reklamácia kuriérskych služieb, ktorú nám musí zákazník nahlásiť okamžite telefonicky alebo emailom, najneskôr však do 24 hodín od doručenia. Zároveň je zákazník povinný nám na email zaslať fotodokumentáciu poškodenia zásielky aj tovaru. V prípade neotvorenia zásielky my, ako zmluvný partner kuriérskej služby, potom nahlásime túto reklamáciu priamo našej kuriérskej spoločnosti a tá pošle k zákazníkovi kuriéra, ktorý poškodenú zásielku s tovarom vyzdvihne, nafotí a spíše protokol.

7.1. Postup reklamácie tovaru

Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky písomne na adrese prevádzkovateľa alebo e-mailom na curanatura@curanatura.sk alebo osobne na odbernom mieste prevádzkovateľa a to bez zbytočného odkladu. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

• označenie reklamovaného tovaru

• dôvod reklamácie

• termín nákupu

Náklady na dopravu hradí prevádzkovateľ – oznam o prijatí reklamácie bude zaslaný klientovi e-mailom do 3 pracovných dní a vyrozumenie o stave reklamácie do 30 dní odo dňa jej prijatia.

Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom, predložiť faktúru, resp. doklad o zaplatení. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybnú vec vrátane jej príslušenstva. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

8. Osobné údaje

Osobné údaje chránime a spracovávame podľa pravidiel popísaných v časti Zásady ochrany osobných údajov.